<
Nasza oferta
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić
Nasza oferta
Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić
Top
Strona Główna > Oferta > Monitoring płatności i windykacja

Monitoring płatności i windykacja

Biuro Rachunkowe Małe Podatki oferuje usługę monitoringu płatności, polegającą na nadzorze nad terminowym spływem należności wynikających z zawartych umów handlowych. Usługa ta, podnosząca w widoczny sposób dyscyplinę płatniczą kontrahentów, obejmuje następujące działania:

 • wdrażanie procedur zarządzania należnościami
 • aktualizowanie sald rozrachunkowych z kontrahentami
 • kontakt z kontrahentem w celu przypomnienia o płatności
 • polubowne egzekwowanie należności
 • przygotowywanie i wysyłka wezwań do zapłaty
 • rozpoczęcie i prowadzenie procesu windykacji przesądowej i sądowej

Przy realizacji powyższych działań Biuro Rachunkowe Małe Podatki kładzie szczególny nacisk na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji z kontrahentami oraz szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności.

Korzyści płynące z monitoringu płatności i windykacji:

 • zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez terminowe płatności kontrahentów
 • profesjonalne zarządzanie należnościami
 • zmniejszenie kosztów własnej kontroli finansowej oraz liczby nieuregulowanych płatności
 • otrzymywanie bieżących raportów dotyczących stanu należności
 • możliwość podjęcia szybkich i skutecznych działań windykacyjnych
 • poprawienie sprawozdania finansowego