Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Różnice

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Różnice

Średni przedsiębiorca Kto to jest mikro i mały przedsiębiorca? Kim jest średni przedsiębiorca i jakie ma obowiązki? Jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać sklasyfikowanym jako danej wielkości przedsiębiorca? Poznaj definicje, różnice oraz dowiedz się jakie to wszystko ma znaczenie w prowadzeniu firmy.

Poznaj definicje poszczególnych przedsiębiorców

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przez co najmniej dwa lata obrotowe:

 • zatrudniał w roku średnio mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął dochód roczny netto, który nie przekroczył równowartości 2 milionów euro w złotych (chodzi tu o dochód ze sprzedaży towarów i usług, a także operacji finansowych)
 • lub też sumy aktywów bilansu, który został sporządzony na zakończenie jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych 2 milionów euro.

Przy czym trzeba zdawać sobie sprawę, że wyrażone w euro wielkości przelicza się na polską walutę według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Często pojawia się też pytanie czy JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) również może być zaliczana do grona mikroprzedsiębiorców. Odpowiedź brzmi tak. Dzięki temu, osoby prowadzące działalność mogą korzystać z różnych przywilejów (do niektórych należy np. darmowe prowadzenie konta firmowego w wielu bankach oraz różnego rodzaju dotacje i wsparcie finansowe).

Kim jest mały przedsiębiorca?

Jaka jest różnica między mikro a małym przedsiębiorca? Małym przedsiębiorcą nazywa się takiego przedsiębiorcę, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał wszystkie te warunki:

 • nie zalicza się do mikroprzedsiębiorców,
 • zatrudniał średnio w roku mniej niż 50 osób,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych, który nie przerósł równowartości w złotych 10 milionów euro
 • lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca – definicja

Według definicji, średnim przedsiębiorcą nazywa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • nie można go zaliczyć do mikroprzedsiębiorców ani małych przedsiębiorców,
 • zatrudniał mniej niż 250 pracowników średniorocznie,
 • miał w ciągu roku obrót netto ze sprzedaży produktów i usług, a także operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro
 • lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Jak sprawdzić czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?

Aby zakwalifikować przedsiębiorcę do odpowiedniej kategorii, powyższe przesłanki (określone bardzo dokładnie w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku) muszą zostać przez niego jednocześnie spełnione w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Jeżeli dana firma zaliczana jest do sektora MŚP (czyli sektora małych i średnich przedsiębiorstw), to zwykle może liczyć na różne ulgi ze strony państwa. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym na większą pomoc może ono liczyć. Warto wiedzieć, że kryteria, które pozwalają stwierdzić czy dana firma to mały przedsiębiorca czy średni przedsiębiorca są takie same w całej Unii Europejskiej. To na podstawie tych wytycznych zapadają kluczowe decyzje, które dotyczą chociażby przyznania dotacji na rozwój danej firmy.

Wszystko to sprawia, że niezwykle ważne jest, aby wybrać doświadczone biuro rachunkowe, które poprowadzi księgowość i będzie potrafiło odpowiednio obsłużyć i doradzić firmie, która zalicza się do grona średnich, małych lub mikroprzedsiębiorców. W centrum Małe Podatki zwracamy szczególną uwagę na profesjonalnie i prawidłowo prowadzoną dokumentację księgową, a także na redukcję kosztów, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności. Jeśli Twoja firma zalicza się do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw i masz jakiekolwiek pytania, które dotyczą specyfiki prowadzenia księgowości dla takich firm, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością doradzimy.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej