Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Koronawirus – rządowe propozycje wsparcia przedsiębiorstw

Koronawirus – rządowe propozycje wsparcia przedsiębiorstw

tarczaKoronawirus zrobił niemałe spustoszenie w zdrowiu publicznym oraz w krajowej gospodarce. Rządowe restrykcje, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa spowodowały, że wiele firm odczuło znaczne problemy finansowe. W celu ochrony polskich przedsiębiorców rząd wprowadził tzw. „tarczę antykryzysową”, czyli rządowe wsparcie dla firm i przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, którego zadaniem jest ochrona pracowników i pracodawców przed kryzysem gospodarczym. Ma ustabilizować polską gospodarkę i zapewnić zastrzyk finansów na cele inwestycyjne. Szacowana wartość całego pakietu antykryzysowego to 212 miliardów złotych, czyli ponad 10% PKB, z czego 74,2 mld zł przeznaczono na finansowanie przedsiębiorstw, a 30 mld zł na bezpieczeństwo pracowników.

Pakiet obejmuje 5 filarów i podzielony jest na kilka etapów. Rządowe propozycje dla firm obejmują 2 filary: bezpieczeństwo pracowników i finansowanie przedsiębiorstw, łączna kwota tarczy finansowej dla mikro, małych, średnich i dużych firm wynosi 100 miliardów złotych.

Wsparcie rządowe – bezpieczeństwo pracowników

Tarcza antykryzysowa wspierająca biznesy ma ochronić polskich pracowników, stąd rządowe propozycje rozwiązań umożliwiających utrzymanie etatów:

 • Dopłaty do pensji – pomoc rządu dla przedsiębiorców i pracowników może obejmować dopłatę do wynagrodzenia lub opcję obniżenia wymiaru czasu pracy, a także pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy.
 • Pomoc dla samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia/o dzieło – jako jednorazowe świadczenie z ZUS-u dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowie zlecenie i o dzieło.
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – dla rodziców, którzy ze względu na epidemię muszą zostać z dziećmi.
 • Walka ze wzrostem cen – działania mające na celu kontrolę i monitoring cen niektórych usług i produktów, by walczyć z nieuzasadnionym wzrostem cen.
 • Obniżenie kosztów kredytów konsumenckich – by osoby, które zaciągnęły bankowe kredyty ze względu na pogorszoną sytuację finansową, nie miały problemu ze spłatą.

Wsparcie rządowe – finansowanie przedsiębiorstw

Duża część rządowego wsparcia dla firm przeznaczona jest bezpośrednio dla przedsiębiorców, by pomóc im przetrwać czas w trakcie pandemii i po jej zakończeniu, gdy gospodarka będzie potrzebowała szybkiego wzrostu. Jako wsparcie dla przedsiębiorców można wymienić:

 • Bezzwrotną pożyczkę dla firm – możliwość otrzymania pożyczki w wysokości 5 000 zł dla mikrofirm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. Pożyczka może być bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni pracowników przez co najmniej 3 miesiące.
 • Automatyczny kredyt obrotowy – banki mają obliczać zdolność kredytową na podstawie danych z końca 2019 roku, a kredyt obrotowy, który dobiega końca, może zostać wznowiony automatycznie.
 • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis (do 3,5 mln złotych).
 • Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju – możliwość uzyskania funduszy, podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji. Pomoc dla średnich i dużych firm.
 • Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE – regulacje umożliwiające zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń krajowego i zagranicznego obrotu handlowego.
 • Wsteczne rozliczenie strat podatkowych w PIT i CIT – rządowa pomoc dla firm dotyczy możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego w 2019 r. straty poniesionej w 2020 roku, jeżeli przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.
 • Zmiany w CIT – wydłużenie terminu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku.
 • Zwolnienie ze składek ZUS – rządowe wsparcie dla przedsiębiorców samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców na okres 3 miesięcy. Zwolnienie ma dotyczyć składek na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej – brak konieczności dokonania tej opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty.
 • Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych – tarcza antykryzysowa zapewnia odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT i wydłuża terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych.
 • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej – oznacza kontynuację zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
 • Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT – aż do końca maja zostaje przedłużony czas na złożenie deklaracji i zapłatę podatku.
 • Wsparcie ARP dla firm transportowych – na refinansowanie obecnych umów leasingowych oraz możliwość przesunięcia płatności rat leasingowych.
 • Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych – rządowe propozycje dla przedsiębiorców wprowadzają wydłużenie terminów realizacji zamówień publicznych i zwolnienie z naliczania kar.
 • Politykę nowej szansy – rządowy program polegający na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Ma ułatwić ponowny start działalności.
 • Lepsze warunki finansowania projektów – rządowe wsparcie dla przedsiębiorców obejmie poprawę warunków: kredytu na innowacje technologiczne, finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej, spłaty pożyczek unijnych dla przedsiębiorców i spłaty pożyczki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Powyższe działania to rządowe propozycje związane z tarczą kryzysową, wspomagające poprawę stanu polskiej gospodarki. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów tarczy kryzysowej znajdują się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: gov.pl/koronawirus.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej