Top
Strona Główna > Baza Wiedzy > Kiedy windykacja, a kiedy komornik? Odzyskiwanie należności od kontrahentów

Kiedy windykacja, a kiedy komornik? Odzyskiwanie należności od kontrahentów

money-2033591_1920W każdej firmie – niezależnie od jej wielkości – trafiają się klienci, którzy nie regulują terminowo wystawionych im faktur. Często zaległości kumulują się, stawiając zarówno kontrahenta, jak i przedsiębiorcę w trudnej sytuacji. Namnożenie tego typu zaległości może bowiem zagrozić płynności finansowej firmy – z tego też powodu należy podjąć odpowiednie kroki i stworzyć procedurę windykacyjną.

Co to jest windykacja?

Windykacja to dochodzenie swojej własności z wykorzystaniem środków, które są uregulowane w przepisach. Windykacja jest całkowicie legalna, o ile mieści się w wyznaczonych przez prawo ramy. Oznacza to, że zastraszanie lub używanie gróźb karalnych w celu odzyskania należności może zostać uznane za przestępstwo. Czym innym jest jednak przedstawianie dłużnikowi konsekwencji prawnych (np. sprawa sądowa, konieczność opłacenia odsetek lub egzekucja komornicza).

Windykacja polubowna

Na początku warto spróbować porozumieć się z dłużnikiem. W tym celu należy opracować wewnętrzną procedurę windykacyjną obowiązującą w firmie (lub zlecić ją na zewnątrz, na przykład do biura rachunkowego prowadzącego księgowość przedsiębiorstwa). Pierwszym krokiem powinno być przypomnienie mailowe lub telefonicznie o upływie terminu płatności, gdy tylko zostanie on przekroczony. Następnie warto przeprowadzić z klientem kilka rozmów telefonicznych i ustalić z nim termin spłaty albo podpisać ugodę o ratalnej spłacie zadłużenia. To rozwiązania najlepsze dla obu stron, ponieważ nie generują dodatkowych kosztów ani dla dłużnika, ani dla przedsiębiorcy. Oprócz telefonów do klienta można zastosować także komunikacją mailową, a czasem najlepsze rezultaty osiąga się poprzez osobiste spotkanie. Czasem warto także zrezygnować z części swoich roszczeń, jeśli dzięki temu będzie można zamknąć sprawę polubownie. Oczywiście, nie uda się to bez dobrej woli dłużnika i jego chęci do współpracy.

Czasem jednak windykacja polubowna (czy inaczej: windykacja miękka) nie przynosi efektów. Przedsiębiorca ma wówczas kilka możliwości, z których może skorzystać, aby odzyskać należności.

Firmy windykacyjne i sprzedaż wierzytelności

W przypadku, gdy podejmowane próby polubownego wyjścia z sytuacji nie skutkują, przychodzą z pomocą firmy zewnętrzne. Jedną z opcji jest outsourcing i upoważnienie profesjonalnej firmy windykacyjnej do działań w imieniu przedsiębiorstwa. Takie firmy często mają do dyspozycji znacznie więcej narzędzi, współpracują z takimi organami jak Krajowy Rejestr Długów – a wciągnięcie dłużnika na te listę może mieć dla niego daleko idące konsekwencje.

Jeśli nie planujemy dalszej współpracy z dłużnikiem, mamy także możliwość sprzedaży wierzytelności do jednej z firm, które się tym zajmują. Odkupują one długi w niższej cenie niż pełna kwota zobowiązania, a następnie we własnym zakresie prowadzą działania mające na celu jej spłatę. Oczywiście, w ten sposób nie da się odzyskać wszystkich należnych pieniędzy, ale dzięki temu przedsiębiorstwo pozbywa się problematycznego klienta, nie pogłębia strat finansowych i zamyka temat windykacji.

Windykacja sądowa

Gdy zawiodły polubowne metody dochodzenia swojej własności, należy przesłać dłużnikowi oficjalne pismo – przedsądowe wezwanie do zapłaty. W takim piśmie zamieszcza się informację o wysokości długu i jego podstawie (numer faktur, odsetki ustawowe itp.), a także wskazuje ostateczny termin zapłaty – najczęściej jest to 7 dni od daty otrzymania pisma. Najważniejszym zapisem w takim wezwaniu jest to, że niedotrzymanie terminu skutkuje przekazaniem sprawy zadłużenia do właściwego sądu.

Wezwanie do zapłaty nadać należy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód, że dłużnik został poinformowany o dalszym postępowaniu. Jeśli dłużnik nie opłacił faktur pomimo wezwania, sprawę należy skierować do sądu. Zgłoszenia można dokonać nawet przez internet, nie jest to więc bardzo skomplikowana procedura. Oczywiście, można tutaj skorzystać z pomocy prawnika i to on może wysłać w naszym imieniu przedsądowe wezwanie do zapłaty. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie pomimo kosztów, dlatego że list wysłany z kancelarii prawnej wywołuje nieraz dużo większe wrażenie, przez co działa skuteczniej.

Postępowanie sądowe również generuje koszty, jednak po zakończeniu procedur będą one przerzucone na dłużnika. Postępowanie trwa zwykle dość długo, wiele zależy od aktualnego obłożenia danego sądu, a także od tego, czy od razu został przekazany komplet dokumentów. Najwcześniej decyzji sądu można spodziewać się po około dwóch miesiącach od zgłoszenia sprawy.

Egzekucja komornicza

To ostatni i naprawdę ostateczny krok procedury windykacyjnej. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego od sądu należy zgłosić wniosek do komornika (to również można zrobić online). W takiej sytuacji kwota długu zostanie powiększona o wynagrodzenie komornika. Egzekucja komornicza może trwać bardzo długo – wiele zależy od narzędzi, którymi dysponuje komornik, ale i od aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Zajęcia komornicze również są określone przepisami i nie mogą dotyczyć każdej rzeczy posiadanej przez dłużnika. Także zajęcia konta bankowego nie obejmuje 100% przychodów dłużnika – zgodnie z przepisami na jego koncie musi pozostać kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu (jeśli dłużnik jest zatrudniony na umowę o pracę). Z tego powodu egzekucja komornicza może się przeciągać.

 

Warto wcześniej zabezpieczyć się na wypadek nieterminowych płatności kontrahentów i powstania długu. W umowie można dodać zapisy, które będą określały dopuszczalny termin przekroczenia terminu płatności (minimum 30 dni), po którym przedsiębiorca ma prawo rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia. Dobrą praktyką jest wysyłanie przypomnień o upływającym terminie płatności – w ten sposób można pokazać klientom, że trzyma się rękę na pulsie, co być może zniechęci do kombinowania i przekraczania terminów.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1



501 37 27 64
więcej