Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

Jakie są rodzaje ksiąg rachunkowych?

Jakie są księgi rachunkoweKażdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Stanowią one podstawę księgowości całej firmy. Co to są księgi rachunkowe i jaki jest cel ich prowadzenia? Jakie są rodzaje ksiąg? Na te i inne pytania odpowiemy w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

Księgi rachunkowe a działalność gospodarcza

Każdy przedsiębiorca, który zakłada firmę musi zmierzyć się z obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych. To absolutna konieczność. Poprawnie prowadzone księgi w razie kontroli podatkowej sprawią, że unikniesz nieprzyjemności i kar. Na księgach rachunkowych opiera się cała księgowość działalności. Księgi można prowadzić zarówno w siedzibie firmy, ale także można zlecić tę czynność innemu, doświadczonemu podmiotowi. W biurze rachunkowym Małe Podatki prowadzimy księgi rachunkowe i handlowe dla naszych klientów wraz ze wszelkimi potrzebnymi ewidencjami towarzyszącymi.

Księgi rachunkowe – co to jest?

Księgi rachunkowe to dokumentacja prowadzona na podstawie dowodów księgowych, które zawierają zapis w porządku chronologicznym. Księgi rachunkowe wykazują obroty i salda, a także pełen wykaz aktywów oraz pasywów firmy. Jest to niezbędne w prowadzeniu każdej firmy zestawienie. Księgi rachunkowe składają się z dziennika, który służy do zapisu wszelkich danych o dokonywanych operacjach gospodarczych. Dane te muszą być uporządkowane w sposób chronologiczny. To właśnie w skrócie są księgi rachunkowe. Definicja mówi także, o tym, że istnieje kilka rodzajów ksiąg. O tym w następnych akapitach.

Jakie są księgi rachunkowe?

Istnieją różne rodzaje ksiąg rachunkowych. Należą do nich:

  • dziennik,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

Dziennik zdarzeń gospodarczych

Ten rodzaj księgi rachunkowej jest przeznaczony do zapisu wszelkich zdarzeń gospodarczych. Każdy zapis jest kolejno numerowany, a suma musi być przeliczana na bieżąco. Wszystko to ma umożliwić logiczne powiązanie z wszelkimi dowodami księgowymi. Dzięki odpowiedniemu systemowi informatycznemu masz możliwość prowadzenia tylko jednego dziennika, ale o ogromnej objętości.

Księga główna

Konta księgi głównej zwane bywają inaczej kontem systematycznym i podlegają zasadzie podwójnego zapisu. Wszystkie informacje jakie znalazły się w dzienniku muszą zatem zostać zapisane również w księgach głównych. Konta księgi głównej muszą być prowadzone w porządku chronologicznym.

Rachunkowe księgi pomocnicze

Tutaj ujmuje się wynagrodzenia i inne świadczenia dla zatrudnionych w swojej firmie osób. Wszystko to jest niezbędne do celów ubezpieczeniowych oraz podatkowych. W tym rodzaju ksiąg umieszcza się bardziej szczegółowe i doprecyzowane informacje. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym. Należy pamiętać, że bardzo istotne w przypadku tego rodzaju księgi rachunkowej jest dodatkowo ujęcie transakcji zakupu i sprzedaży do celów podatkowych (np. podatek od towarów i usług czy podatek dochodowy).

Zestawienia na podstawie ksiąg głównych

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienia. Tworzone są one na podstawie ksiąg głównych. Co zawierają zestawienia? Przede wszystkim salda i obroty. W ich skład wchodzą m.in.

  • suma sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych,
  • nazwy kont oraz ich salda,
  • suma sald,
  • obroty za okres sprawozdawczy.

Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)

Inwentarz mają obowiązek prowadzić te osoby, które wcześniej nie stosowały się do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych tak, jak określa to ustawa. Dla przedsiębiorców, którzy nie zaliczają się do powyższej grupy osób, rolę wykazu składników aktywów i pasywów pełnią zestawienia i konta ksiąg głównych.

Warto zdawać sobie sprawę, że otwarcie ksiąg rachunkowych zawsze ma miejsce w dniu założenia działalności. Może też nastąpić na początku każdego następnego roku obrotowego. A kiedy następuje ich zamknięcie? Ma to miejsce zawsze w dniu zakończenia prowadzenia działalności lub też w dzień kończący całyrok obrotowy.

Sprawdzone rozwiązanie

Najbezpieczniej jest powierzyć prowadzenie tak ważnej dokumentacji, jaką są bez wątpienia księgi rachunkowe, doświadczonemu podmiotowi. Biuro księgowe Małe Podatki zapewnia kompleksową obsługę wszelkich spraw rachunkowych (tzw. pełna księgowość). Jeśli więc nie masz doświadczenia w tej dziedzinie i nie chcesz martwić się o sprawy księgowe, to lepiej zlecić to profesjonalistom. Wybierz sprawdzone biuro, aby mieć pewność, że pracujący tam księgowi na pewno nie dopuszczą do błędów i nieścisłości.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej