Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Jakich wydatków nie można wliczać w koszty prowadzenia działalności?

Jakich wydatków nie można wliczać w koszty prowadzenia działalności?

koszty prowadzonej działalności gospodarczejKoszty prowadzenia działalności gospodarczej to ważna kwestia prowadzenia firmy. Istotna w szczególności dla tych osób, które wybrały formę opodatkowania na zasadach ogólnych. Co można, a czego nie można wliczyć w koszty? Odpowiadamy.

Działalność gospodarcza – koszty

Początkujący przedsiębiorcy nie są zwykle pewni na początku swojej przygody z prowadzeniem biznesu co na pewno można, a czego nie można wliczyć w koszty prowadzenia firmy. Aby uniknąć pomyłek i późniejszych nieprzyjemności w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego, kluczowa jest więc (zwłaszcza na tym pierwszym etapie prowadzenia działalności), wiedza sprawdzonego księgowego i bardzo dobra obsługa księgowa. W bazie wiedzy Małe Podatki znajduje się wpis poświęcony kosztom działalności gospodarczej, który dokładnie wyjaśnia, czym są koszty uzyskania przychodu. Z tego względu, nie będziemy się w tym wpisie skupiać na samej definicji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. W tym artykule dowiesz się za to, jakich konkretnie wydatków na pewno nie możesz wliczać w koszty i poznasz przydatne wskazówki księgowe.

Co na pewno nie wlicza się w koszty prowadzenia firmy?

W koszty nie wlicza się m.in.:

 • kar grzywny, kar pieniężnych;
 • odsetek od grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym oraz w sprawach o wykroczenia;
 • wierzytelności, która nie została wyegzekwowana;
 • mandatów;
 • kosztów egzekucyjnych (z wyjątkiem sytuacji, w której to przedsiębiorca jest zmuszony zlecić egzekucję wierzytelności).

Kosztem nie będzie także niezwrócona zaliczka, straty w środkach obrotowych czy zakup akcji sfinansowany ze środków firmy. Do kosztów nie można zaliczyć także:

 • podatku od dochodów, które zostały uzyskane za granicą,
 • zakupu miejsca postojowego dla samochodu pracownika firmy,
 • szkolenia pracownika niezwiązanego tematycznie z zajmowanym przez niego stanowiskiem w firmie,
 • opłacania pobytu w hotelach dla kontrahenta zaproszonego na spotkanie biznesowe lub wyjazd integracyjny,
 • okazjonalnych imprez firmowych,
 • szkoleń dla przedstawicieli handlowych,
 • dzieł sztuki i dekoracji.
 • limitowanych kosztów poniesionych za ubezpieczenie samochodu,
 • używanych w firmie samochodów, które nie są środkiem trwałym,
 • naprawy pojazdu, który nie został objęty ubezpieczeniem dobrowolnym.

Do kosztów prowadzenia firmy na pewno nie będzie można wliczyć wydatków na ochronę zdrowia (np. na zakup okularów i soczewek korekcyjnych, prywatnych pakietów medycznych). Nie można także podciągnąć pod koszty działalności polis ubezpieczeniowych na życie czy karnetu na basen lub siłownię. Tego typu wydatki jednoznacznie będą klasyfikowane jako wydatki osobiste, a nie firmowe.

Dlaczego czasem pojawia się wiele wątpliwości na temat tego, co można wrzucać w firmowe koszty, a co nie? Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie określa tego dokładnie. Nie mówi o tym jasno także ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby dokonać analizy konkretnych kosztów i stwierdzić czy można je uznać za koszty prowadzonej działalności gospodarczej, warto zawsze zwrócić się do sprawdzonego biura rachunkowego. A żeby sprawdzić, co można wliczyć w koszty, zajrzyj jeszcze do bazy wiedzy Małe Podatki.

Koszty prowadzonej działalności – porady

Warto uświadomić sobie, że w razie kontroli podatkowej trzeba będzie udowodnić, w jaki sposób dany przedmiot wliczony w koszty prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z prowadzonym przez niego biznesem. Prowadząc więc działalność związaną ze sportem, bez problemu można będzie uznać za koszt przykładowo sprzęt sportowy. Jednak gdy wliczy się w koszty takiej działalności przedmiot lub usługę, która nie jest bezpośrednio związana ze specyfiką firmy, to w razie kontroli trzeba być przygotowanym na ewentualne pytania ze strony urzędu skarbowego.

Przydatna wskazówka: na odwrocie każdej faktury lub paragonu z NIP-em firmy, którą ma się zamiar wrzucić w koszty działalności gospodarczej, warto zawsze zrobić sobie odręczną notatkę. Taki zapis po upływie czasu przypomni, do czego była potrzebna dana rzecz lub usługa, na którą została wystawiona ta faktura lub paragon.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej