Top
Strona Główna > Dokumenty do pobrania

Pobierz pliki

Dokumenty dotyczące podmiotów prawa handlowego

Uchwała w sprawie wynagrodzenia członka zarządu
Zgłoszenie rejestracyjne do podatku od towarów i usług (VAT) VAT-R

Dokumenty różne

Umowa pożyczki

Rejestracja działalności gospodarczej

Zgłoszenie rejestracyjne do podatku od towarów i usług (VAT) VAT-R
Oświadczenie o wyborze / zmianie formy opodatkowania

Zatrudnienie pracownika / zleceniobiorcy

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kandydata)
Kwestionariusz osobowy dla Pracownika
Skierowanie na badania lekarskie
Oświadczenie do umowy zlecenia
Umowa zlecenie
Wniosek urlopowy
PIT-2
Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy
Zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorcy / pracodawcy
Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Oświadczenie o pobieraniu renty / emerytury
Informacja o nietworzeniu ZFSŚ
Informacja dotycząca podstawowych warunków pracy
Informacja dot. równego traktowania w zatrudnieniu
Skierowanie na badania lekarskie
Kwestionariusz uzupełniający
Umowa o pracę

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej