Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Czym są kody GTU i co należy o nich wiedzieć?

Czym są kody GTU i co należy o nich wiedzieć?

GTU – co to jest

Oznaczenia określające przynależność dóbr i świadczonych usług do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych. To właśnie kody GTU. Kogo dotyczą, jakie kody GTU dotyczą towarów, a jakie usług? Kto i kiedy musi je stosować i po co kody GTU są potrzebne sprzedawcom?

GTU – kiedy stosować, a kiedy nie stosować?

Kody GTU trzeba stosować, jeśli jesteś sprzedawcą. Obowiązek oznaczania towarów i usług kodami GTU spoczywa właśnie na sprzedawcy. A czy nabywcy muszą umieszczać kody GTU w deklaracjach JPK? Odpowiedź brzmi: nie, nie muszą. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania oznaczenia GTU w odniesieniu do transakcji, które dotyczą m.in.:

 • zakupu, który skutkuje pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (import usług, dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, w której sporządzający Jednolity Plik Kontrolny jest nabywcą i płaci podatek);
 • transakcji zbiorczych o sprzedaży, która jest ewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Wiele osób często zastanawia się, gdzie na fakturze wpisać kod GTU i czy informacja o kodzie GTU powinna w ogóle znaleźć się na fakturze? Otóż polskie prawo nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku umieszczania numeru GTU na fakturze. Nie jest to jednak w żaden sposób zabronione.

GTU – co to jest

Jako biuro księgowe we Wrocławiu Małe Podatki często otrzymujemy zapytania od naszych klientów o co chodzi z GTU i co to jest GTU na fakturze. Kody GTU jest to klasyfikacji grupy towarowej. Jest ona powiązana z nowym JPK i określa przynależność sprzedawanych towarów i usług do jednej z grup. Istnieje trzynaście grup towarowo-usługowych i oznaczenia GTU obejmują cyfry od 01 do 13 (liczby od 01 do 10 określają towary, a liczby od 11 do 13 określają usługi).

GTU towarów i usług są następujące:

 • GTU 01 – dostawa napojów alkoholowych. Chodzi tu zarówno o alkohol etylowy, piwo, wino, jak i napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.
 • GTU 02 – dotyczy dostarczania towaru, o którym jest mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT. O jakie towary chodzi? Są to m.in.: gaz płynny (LPG), benzyna lotnicze i silnikowe, paliwo do silników odrzutowych, a także opałowy olej.
 • GTU 03 – ten kod został zarezerwowany dla dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych.
 • GTU 04 – dotyczy wyrobów tytoniowych. Ten kod obejmuje m.in. susz tytoniowy.
 • GTU 05 – to określona w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT dostawa odpadów (szklanych, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, pozostałych odpadów gumowych).
 • GTU 06 – stosuje się w odniesieniu do urządzeń elektronicznych. Ten kod obejmuje też części i materiały do tych urządzeń. Są to m.in.: płyty, arkusze, folie, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe czy komputery.
 • GTU 07 – dotyczy pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU 08 – ten kod GTU odnosi się do metali szlachetnych oraz nieszlachetnych — wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. Jakie to konkretnie metale? Są to m.in. wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.
 • GTU 09 – kod ten dotyczy dostawy leków oraz wyrobów medycznych — produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
 • GTU 10 obejmuje budynki, budowle oraz grunty.
 • GTU 11 jest to świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dotyczy tego ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU 12 to świadczenie m.in. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej.
 • GTU 13 jest to świadczenie, które dotyczy wyłącznie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości albo nie wiesz, kiedy wpisujemy kod GTU, zgłoś się do biura księgowego Małe Podatki. Chętnie pomożemy.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej