Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Czym jest europejski NIP i kto musi go posiadać?

Czym jest europejski NIP i kto musi go posiadać?

Sprawdzenie NIP UEPrzedsiębiorcy nawiązujący kontakty z kontrahentami z zagranicy powinni posiadać NIP europejski, aby móc poprawnie i legalnie rozliczać podatki za transakcje z przedsiębiorcami zarejestrowanymi na terenie Unii Europejskiej. Sprawdź, czym jest NIP UE, jak go uzyskać i kto musi posiadać NIP europejski.

Co to jest NIP UE?

NIP europejski, czyli NIP UE, to numer identyfikacji podatkowej nadawany podatnikom w celu umożliwienia im dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Co istotne, NIP europejski ma zastosowanie tylko przy współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. NIP UE przypomina zwykły NIP, z tą różnicą, że jest on poprzedzony skrótem określającym dany kraj. W przypadku Polski przedrostek to „PL”, a po nim następuje ciąg dziesięciu cyfr.

Posiadanie numeru NIP UE pozwala nie tylko na dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów na rynku UE, ale również na stosowanie zerowej stawki VAT na towary dostarczane do krajów unijnych.

Sprawdź, jak uzyskać NIP UE

Przedsiębiorcy chcący uzyskać NIP europejski muszą zarejestrować się do VAT EU. Aby to zrobić, konieczne jest złożenie, we właściwym dla miejsca swojej działalności urzędzie skarbowym, dokumentu w postaci formularza VAT-R z wypełnioną częścią C.3. dotyczącą wykonywania wewnątrzwspólnotowych transakcji. Można zrobić to osobiście, wysłać pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto pamiętać, że rejestracja dokonywana jest z dniem złożenia wniosku, jednak na pojawienie się danych w systemie trzeba z reguły poczekać kilka dni.

W wypełnieniu dokumentu pomoże Ci biuro rachunkowe Małe Podatki – konsultacja z doświadczonymi specjalistami od kwestii księgowo-podatkowych usprawni cały proces i pozwoli uniknąć błędów w całej procedurze.

Kto musi posiadać NIP europejski?

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą współpracować z firmami zarejestrowanymi na terenie Unii Europejskiej, muszą założyć NIP europejski, który ma zastosowanie przy tego typu operacjach handlowych. Transakcje wewnątrzwspólnotowe mogą przeprowadzać zarówno czynni podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT.

Czynni podatnicy VAT mają bezwzględny obowiązek rejestracji do VAT-UE i uzyskania NIP UE przed zawarciem określonych transakcji. Zalicza się do nich:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT);
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT);
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których rozliczenie z tytułu podatku VAT spoczywa na nabywcy usługi;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług w stosunku, do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, czyli w sytuacji gdy polski podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu zawartej transakcji.

Rejestracji do VAT-UE i uzyskania NIP UE muszą też dokonać przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT (przedmiotowo lub podmiotowo) przed podjęciem transakcji z firmą z innego kraju Unii Europejskiej. Dotyczy to sytuacji, w których ma miejsce:

  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – warto zauważyć, że ustawodawca zdejmuje obowiązek zakładania numeru NIP europejskiego i rejestracji w VAT-UE z przedsiębiorcy zwolnionego z VAT, jeśli jego wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przekracza w danym roku kwoty 50 000 zł;
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, w stosunku do których za rozliczenie z tytułu podatku VAT odpowiada nabywca usługi;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, w stosunku do których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT.

Pamiętaj, że jeśli jako przedsiębiorca nie uzyskasz numeru NIP UE, możesz narazić się na poważne problemy podatkowe, na przykład przy rozliczaniu podatku od towarów i usług VAT.

Jak sprawdzić, czy NIP europejski jest ważny?

Przed dokonaniem ostatecznej transakcji wewnątrzwspólnotowej (szczególnie WDT) każdy przedsiębiorca powinien dokonać sprawdzenia NIP UE kontrahenta. Najlepiej jest to zrobić poprzez weryfikuję, czy w dniu wystawienia faktury jest (lub był) on zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w swoim kraju. W innym przypadku nie ma możliwości wykorzystania stawki VAT 0%. Poprawność numeru NIP UE można sprawdzić w systemie VIES UE prowadzonym przez Komisję Europejską (jest to tzw. System Wymiany Informacji o VAT).

Sprawdzenie NIP UE kontrahenta jest też możliwe poprzez zwrócenie się do właściwego urzędu skarbowego lub Ośrodka Zamiejscowego Biura Wymiany Informacji o VAT.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1501 37 27 64
więcej