Top
Strona Główna > Baza wiedzy > Co to jest IKZE? Jak składki możesz rozliczyć w PIT

Co to jest IKZE? Jak składki możesz rozliczyć w PIT

Limit wpłaty na IKZE w 2022IKZE to ciekawe rozwiązanie z jednej strony pozwalające na budowanie oszczędności na rzecz emerytury, a z drugiej na jednoczesne korzystanie z preferencyjnej ulgi podatkowej. Co to jest IKZE? Czy warto z niego korzystać? Jaki jest limit wpłaty na IKZE w 2022 roku? Sprawdź!

IKZE – co to jest?

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to specjalny typ rachunku, stanowiący jedną z korzystniejszych form dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Możliwość założenia go mają wszystkie osoby powyżej 16. roku życia. Do IKZE można przystąpić w dowolnej chwili w trakcie roku, niezależnie od formy zatrudnienia – z tego produktu emerytalnego mogą więc korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, a także prowadzące działalność gospodarczą. IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), IKE (indywidualne konto emerytalne) i PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) stanowią tak zwany III filar systemu emerytalnego.

IKZE: jak działa?

Na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego wpłaca się ustaloną przez siebie kwotę, uwzględniając narzucony roczny limit wpłat, którego nie można przekroczyć. Odkładane środki mogą być pomnażane poprzez różne metody inwestowania, których wybór należy do właściciela rachunku. Zgromadzone fundusze najkorzystniej jest wypłacić na emeryturze, co umownie określone jest w programie momentem ukończenia 65. roku życia. Wówczas kwota objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Istnieje też możliwość wyjęcia oszczędności z IKZE w dowolnym momencie, trzeba się jednak wtedy liczyć z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego – w przypadku dużej kwoty możliwe jest wejście w II próg podatkowy, a więc zapłacenie 32% podatku, zamiast 17%.

IKZE – czy warto oszczędzać w ten sposób?

Znając podstawowe informacje na temat IKZE, co to jest i jak działa, warto też przyjrzeć się najważniejszym korzyściom płynącym z tego sposobu oszczędzania.

Zalety korzystania z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego:

  • zyski z IKZE nie podlegają tak zwanemu „podatkowi Belki”, obowiązującemu w przypadku zysków kapitałowych;
  • wpłaty na IKZE można odliczać od dochodu do opodatkowania, płacąc tym samym niższy coroczny podatek dochodowy;
  • IKZE umożliwia wykorzystywanie wybranych klas aktywów i instrumentów o różnym profilu ryzyka, na przykład w formie lokaty, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń na życie (polisy), akcji czy obligacji;
  • brak dolnego limitu kwoty wpłat oraz wymogu regularnego wpłacania środków, co stanowi dużą wygodę;
  • oszczędności z IKZE mogą być dziedziczone (przed i po osiągnięciu wieku uprawniającego do wypłaty). Nie ma wtedy konieczności opłacania podatku od spadku i darowizn, a jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Biorąc pod uwagę prognozy ZUS dotyczące wysokości emerytur, dodatkowa oszczędność jest z pewnością warta przemyślenia. Indywidualną ocenę korzyści płynących z korzystania z IKZE warto przeprowadzić z doświadczonymi doradcami biur rachunkowych, takich jak Małe Podatki.

Limit wpłaty na IKZE w 2022 roku

Na IKZE można maksymalnie w każdym roku wpłacić trzykrotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to zmienność limitu wpłaty na IKZE. 2022 rok to czas, w którym górny limit wpłat wynosi 7 106,40 zł zł dla osób zatrudnionych na umowie o pracę lub umowy cywilno-prawne, a 10 659,60 zł dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ile można odliczyć od podatku z IKZE?

W przypadku IKZE odliczenie od podatku PIT jest uzależnione od limitu rocznych wpłat oraz od wysokości podatku, jakim dana osoba jest objęta. Przykładowo, podatnicy wpłacający pełną kwotę w ramach rocznego limitu IKZE i znajdujący się w drugim progu podatkowym (32%) w 2022 roku odliczą maksymalnie 2 274 zł (7 106,40 zł x 32% = 2 274 zł).

Możliwość stosowania odliczenia od podatku przysługuje osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych w formie podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu podlega tylko suma składek wpłaconych w danym roku. Co istotne, z ulgi podatkowej mogą korzystać samodzielnie rozliczający się posiadacze IKZE, osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Chcąc mieć pewność prawidłowego rozliczenia ulgi IKZE (odliczenia od podatku odpowiedniej kwoty), warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego biura rachunkowego.

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
53-018 Wrocław, ul. Letnia 1



501 37 27 64
więcej