Baza wiedzy
dzielimy się doświadczeniem
Top

Pobierz pliki

Rejestracja działalności gospodarczej

Zgłoszenie rejestracyjne do podatku od towarów i usług (VAT) VAT-R
Oświadczenie o wyborze / zmianie formy opodatkowania
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Wniosek CEIDG-1

Zatrudnienie pracownika / zleceniobiorcy

Oświadczenie do umowy zlecenia
Umowa zlecenie
Wniosek urlopowy
PIT-2
Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy
Zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorcy / pracodawcy
Oświadczenie o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Oświadczenie o pobieraniu renty / emerytury
Informacja o nietworzeniu ZFSŚ
Informacja dotycząca podstawowych warunków pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro Rachunkowe Małe Podatki
al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław501 37 27 64
więcej